naar het menu naar de content Oorakel informatie & advies
U bent hier: Home / Vraagbaak / juiste instelling hoortoestel? 

juiste instelling hoortoestel? - Vraag

Vraag

hoe kan ik te weten komen of een hoortoestel goed is ingesteld en wat kan/moet een audicien doen om de instelling te verbeteren, kan hij dit controleren?

Antwoord

Er zijn verschillende methodes die de audicien kan gebruiken om te kijken of uw hoortoestel optimaal is afgesteld.

Vrije veld meting
Als een audicien een indruk wil krijgen van het effect van uw hoortoestel op uw spraakverstaan, kan een zogenoemde vrije veldmeting spraakverstaan worden gedaan. Deze test is vergelijkbaar met die van het spraakaudiogram, alleen wordt er een luidspreker in plaats van een koptelefoon gebruikt om het geluid hoorbaar te maken. Het gebruik van een koptelefoon levert namelijk onbetrouwbare resultaten op, onder meer door het gaan fluiten van uw hoortoestel. Een ander verschil met het spraakaudiogram is dat de woorden op één geluidssterkte worden aangeboden, in plaats van op wisselende sterkten.

Vanuit een luidspreker worden u telkens woorden van één lettergreep aangeboden. U moet deze woorden herhalen. De audicien noteert welke klinkers en/of medeklinkers u heeft gemist of foutief herhaald. Vervolgens wordt een berekening gemaakt waarbij uw spraakverstaan wordt uitgedrukt in een percentage.

Insertion Gain/Real Ear Measurement
Bij Insertion Gain/Real Ear Measurement (REM) worden frequentie-eigenschappen gemeten van uw gehoorgang en van de situatie waarbij u uw hoortoestel draagt. Per frequentie wordt achterhaald in welke mate een hoortoestel versterking geeft. Er wordt als het ware een beetje in uw oor 'meegeluisterd'.

Op basis van uw toonaudiogram en een rekenregel wordt een adviescurve bepaald. De waarden gemeten met uw hoortoestel in moeten zo dicht mogelijk bij de adviescurve uitkomen.

Voorafgaand aan de eigenlijke meting wordt via een dun slangetje dat met een microfoontje verbonden is, de versterking van uw gehoorgang zelf bepaald; het zogenoemde 'orgelpijp-effect'. Vervolgens wordt uw hoortoestel met het oorstukje op zijn plaats gebracht, waarbij het slangetje in uw oor blijft. Via het slangetje wordt een tweede meting gedaan. U hoort hierbij een ietwat blubberend geluid dat in een paar seconden tijd in toonhoogte oploopt of juist afloopt.

Insertion Gain ofwel Real Ear Measurement is een interessant hulpmiddel om te bepalen of uw hoortoestel optimaal is afgesteld. De praktijk leert echter dat de afstelling van uw hoortoestel niet uitsluitend mag worden gebaseerd op Insertion Gain of Real Ear Measurement. Een goede afstelling van een hoortoestel wordt door meer factoren bepaald dan degene die bij deze test worden gemeten. Niet alleen de mate waarin u geluiden kunt waarnemen zijn bepalend, het gaat er ook om of geluiden door u als prettig worden ervaren en hoe goed u kunt spraakverstaan.

Visual Speech Mapping (VSM)
Visual Speech Mapping (VSM) is een meetinstrument waarmee een audicien kan kijken of de afstelling van uw hoortoestel optimaal is. VSM is een computerprogramma dat geluid omzet in een afbeelding. Daarnaast kan VSM uitgerust worden met een gehoorverliessimulator. Hierdoor kan de audicien meekijken op een scherm en kan hij uw aanwijzingen over te harde, zachte, scherpe of niet verstaanbare geluiden beter begrijpen.

Op het scherm staan twee blokken: één audiogram voor uw rechter oor en één voor uw linkeroor. In die audiogrammen wordt uw gehoorverlies aangegeven door een grafiek. Ook zijn in de audiogrammen de plekken afgebeeld waar normaal gesproken diverse lettergroepen (p,t, k, f, s etc.) hoorbaar zouden moeten zijn. Als er in de ruimte wordt gesproken, zie je op het beeldscherm allemaal lijntjes die de sterkte van het geluid aangeven ritmisch heen en weer bewegen. Bij zachte spraak raken de ritmische lijntjes niet de grafiek die uw gehoorverlies aangeeft. Als er harder wordt gesproken, zie je de lijntjes aan de lage tonenkant wel uw grafiek overschrijden, maar niet op de plekken waar letters als s en t hoorbaar zouden moeten zijn. Een aantoonbaar bewijs dat u weliswaar iets hoort, maar nog niet goed kunt verstaan.

Of stel u geeft aan dat u met de afstelling van uw hoortoestel veel geluiden te scherp vindt klinken. De audicien kan dan de instelling aanpassen, maar ook zichtbaar maken dat dit gevolgen kan hebben voor het verstaan van bepaalde klanken of letters. Samen kunt u zo zoeken naar een optimale balans tussen prettig geluid enerzijds en het verstaan van spraak anderzijds. Het afstellen van een hoortoestel is immers maatwerk.

Door de simulator kan een partner, kennis of familielid zelf ervaren hoe uw gehoorverlies klinkt. Niet alleen de spraak kan worden weergegeven, maar ook allerlei omgevingsgeluiden. Als u een CD van thuis meeneemt kan iemand zelf ervaren hoe muziek voor u klinkt. Uw omgeving kan ook het verschil merken tussen wat u zonder en met hoortoestellen hoort en wat het effect is van sommige eigenschappen van uw hoortoestel zoals ruisonderdrukking of diverse luisterprogrammas.

Niet elke audicien kan de hierboven genoemde testen uitvoeren. De audicien moet hiervoor de juiste spullen in huis hebben. Op de website Hoorwijzer, kunt u bij zoek-en-kies een audicien uitkiezen en dan kijken welke soort test en methode de audicien kan uitvoeren. Zie www.hoorwijzer.nl --> zoek en kies --> audiciens; kies dan een audicien en kijk bij meer informatie --> meer informatie over hoortest!

NB. bovenstaande informatie is afkomstig van de website www.hoorwijzer.nl
« terug

Klik op de tekst om de gehele vraag en het antwoord te kunnen lezen!

U kunt ook zoeken in oudere vragen door het invullen van een trefwoord in het zoekvak rechts boven.

  ©2019 Oorakel informatie & advies - info@oorakel.nl - 070 - 3848308 - powered by e-Boys  
home | colofon | sitemap |