naar het menu naar de content Oorakel informatie & advies
U bent hier: Home / Vraagbaak / vergoeding 

vergoeding - Vraag

Vraag

wat is de vergoeding gehhoorapparaten
in jaar 2013

Antwoord

De nieuwe regeling per 1 januari 2013.
Hoortoestellen blijven in de basisverzekering. De enige voorwaarde om voor een hoortoestel in aanmerking te komen, is een gehoorverlies van 35dB op het slechtste oor. Hierdoor komen voortaan ook mensen met een eenzijdig gehoorverlies voor vergoeding in aanmerking. Voor aanvullende hoorhulpmiddelen geldt straks ook alleen het criterium 35dB op het slechtste oor.

Voor een hoortoestel gaat een eigen bijdrage van 25% gelden. Aanvullende hoorhulpmiddelen, zoals soloapparatuur, of wek- en waarschuwingssystemen, worden waarschijnlijk voor 100% vergoed.

Functiegericht verstrekken
Het voorschrijven van hoortoestellen (en/of andere hoorhulpmiddelen) zal vanaf 1 januari 2013 gaan plaatsvinden op basis van de 'functiegerichte aanspraak' (ook wel functiegericht verstrekken genoemd). Dwz een eenvoudige oplossing waar dat kan, een complexe oplossing waar dat nodig is.

Hoe werkt de nieuwe regeling?
Men gaat door deze nieuwe regeling minder bijbetalen bij aanschaf van een hoortoestel uit de hogere prijsklasse. De regeling is ongunstig voor diegene die een hoortoestel aanschaft die eerst geheel voor vergoeding in aanmerking kwam ( 500,-). De eigen bijdrage zal in dat geval 125,00 bedragen.
Het wordt waarschijnlijk mogelijk om het bij te betalen bedrag geheel of gedeeltelijk af te dekken via een aanvullende verzekering.

Keuze vrijheid
Toepassing van de nieuwe regeling door de zorgverzekeraar kan gevolgen hebben voor de keuzemogelijkheden en de vergoeding van het hoortoestel. Mogelijk vervalt het recht op vergoeding wanneer men voor een bepaald hoortoestel kiest.
De zorgverzekeraar heeft de plicht u een adequaat hoorhulpmiddel te verstrekken. Wanneer u het gevoel heeft dat u afgescheept wordt met een hoortoestel dat u niet helpt om optimaal te functioneren, dan kunt u hierover in discussie gaan met uw audicien en/of uw verzekeraar. Ook in de nieuwe regeling geldt: accepteer pas een hoorhulpmiddel als u ervan overtuigd bent dat deze u in staat stelt om optimaal te functioneren.

Bijzondere Situaties
Voor bijzondere situaties (met name kinderen met taal-/spraakproblemen) is er in de wet een uitzonderingsartikel opgenomen waarmee de mogelijkheid is opengehouden om toch hulpmiddelen te verstrekken aan verzekerden die niet aan de criteria van 35dB of ernstige tinnitus voldoen, maar die door individuele omstandigheden wel aangewezen zijn op deze hoorhulpmiddelen.

UWV
Het UWV verstrekt vanaf 1 januari 2013 geen (aanvullende) vergoedingen meer voor hoortoestellen of andere meeneembare hoorhulpmiddelen nodig voor werksituaties. Men kan nog wel bij het UWV aankloppen voor voorzieningen als (schrijf- of gebaren-)tolkuren. Uw werkgever kan bij het UWV aankloppen voor 'niet meeneembare' hoorhulpmiddelen in uw werkomgeving, zoals akoestische aanpassingen van werkruimtes.

Eigen Risico
In 2013 gaat het eigen risico van de zorgverzekering omhoog van 220,- naar 350,- per jaar. Dit eigen risico geldt ook bij aanschaf van een nieuw hoortoestel. het eigen risico komt bovenop de eigen bijdrage van 25%, tenzij het eigen risico al aan andere zorgkosten is besteed.

Overleg
Hoe wordt straks bepaald of men een eenvoudige oplossing of dat u een complexe oplossing nodig heeft? Binnen de branche wordt er op dit moment overleg gevoerd over een protocol dat bepaalt hoe deze regeling in de praktijk kan worden uitgevoerd. De audicienbedrijven maken zich zorgen over het krappe budget dat het ministerie beschikbaar heeft gesteld met daar bovenop een bezuiniging van 27 miljoen euro.

Wij raden u aan om de websites van de NVVS in de gaten te houden voor nadere berichtgeving. Zie www.nvvs.nl en www.hoorwijzer.nl.
« terug

Klik op de tekst om de gehele vraag en het antwoord te kunnen lezen!

U kunt ook zoeken in oudere vragen door het invullen van een trefwoord in het zoekvak rechts boven.

  ©2019 Oorakel informatie & advies - info@oorakel.nl - 070 - 3848308 - powered by e-Boys  
home | colofon | sitemap |